Informatie over het gebruik van uw gegevens in overeenstemming met AVG

De bescherming van uw persoonlijke gegevens is voor ons zeer belangrijk. Wij verwerken uw gegevens in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en geven ze in het bijzonder niet zonder uw toestemming aan derden door. Meer informatie over gegevensbescherming vindt u op onze website onder Gegevensbescherming en onder de volgende link:

 Algemene informatieverplichtingen onder art. 13 en 14 AVG